Lowest price guarantee

Gwarancja Najniższej Ceny


Znalazłeś niższą cenę u innego dostawcy? To nie problem. 


Jeżeli znajdziesz produkt u innego dostawcy  w niższej cenie, to dostaniesz od nas rabat!


1) Postępowanie - poszczególne kroki

1.1   Porównaj ceny - niższa cena u innego dostawcy zgłoszona pisemnie.

1.2   Przesłanie zgłoszenia na adres biuro@technomaszbud.pl lub przez formularz zgłoszeniowy.

1.3   Prześlij ofertę innego dostawcy lub zrzut ekranu pokazujący niższą cenę i odpowiadające jej warunki.

1.4   Sprawdzimy Twój wniosek i zaoferujemy Ci rabat na interesujący Cie produkt.


2) Warunki Ogólne „Gwarancji Najniższej Ceny”


2.1   Przypadki wykluczenia „Najniższej Ceny”

- „Gwarancja Najniższej Ceny” nie dotyczy ofert spoza terytorium Polski

- oferty innych dostawców dotyczące tego samego, ale używanego produktu nie będą uwzględniane;

- Cena od innego dostawcy rażąco się różni od standardowych cen na stronie technomaszbud.pl (powyżej 7%);

- TechnoMaszBud zastrzega sobie prawo do zakończenia w każdej chwili oferty „Gwarancji Najniższej Ceny” w przypadku podejrzeń oszustwa lub celowego wprowadzenia w błąd;

- TechnoMaszBud zastrzega sobie prawo do zakończenia w każdej chwili oferty „Gwarancji Najniższej Ceny” w przypadku gdy dostawca który ma niższą cenę nie jest oficjalnie zarejestrowany jako podmiot oraz nie wystawia dokumentów sprzedaży (paragon lub FV);


3)     Sposób postępowania celem skorzystania z „Gwarancji Najniższej Ceny”

Aby skorzystać z „Gwarancji Najniższej Ceny” należy spełnić wszystkie warunki podane w punkcie 1 i wnioskować o rabat.

Zgłaszający gwarantuje, że podane przez niego informacje są prawdziwe i kompletne.

W przypadku błędnych i/lub niekompletnych informacji podanych przez Klienta firma TechnoMaszBud nie będzie mogła zastosować „Gwarancji Najniższej Ceny”.


Do zgłoszenia należy dołączyć ofertę od innego dostawcy w pliku PDF lub zrzut z ekranu, z widoczną datą, nazwą maszyny i niższą ceną oraz inne dokumenty mogące służyć jako dowód uzasadniające zgłoszenie.


4)     Rozpatrywanie zgłoszeń

Po  dokonaniu weryfikacji zgłoszenia przez dział obsługi klienta TechnoMaszBud, jeżeli zostały spełnione wszystkie wymienione powyżej warunki, zostanie przyznana „Gwarancja Najniższej Ceny”. Odpowiedzialny za klienta doradca handlowy prześle na adres mejlowy klienta wiadomość potwierdzającą zasadność zgłoszenia wraz z nową skorygowaną ceną.


Jeżeli zgłoszenie nie spełnia warunków „Gwarancji Najniższej Ceny” dział obsługi klienta firmy TechnoMaszBud prześle wiadomość e-mail informującą o niezastosowaniu „Gwarancji Najniższej Ceny” wraz z podaniem przyczyn.


5)     Zmiany Warunków Ogólnych „Gwarancji Najniższej Ceny”

TechnoMaszBud zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszych warunkach ogólnych. Zmiany dokonane w Warunkach Ogólnych będą obowiązywały od daty ich publikacji na stronie internetowej TechnoMaszBud i będą stosowane do każdego zgłoszenia po dacie ich zamieszczenia.


Klient powinien uważnie przeczytać Warunki Ogólne „Gwarancji Najniższej Ceny” przed każdym zgłoszeniem, ponieważ mogą one ulec zmianie.

TechnoMaszBud zastrzega sobie prawo do zakończenia w każdej chwili oferty „Gwarancji Najniższej Ceny” bez podania przyczyn, przy czym zgłoszenia przesłane przed zakończeniem oferty zostaną rozpatrzone zgodnie z warunkami ogólnymi.