THE PRODUCTION OF PELLETS

THE PRODUCTION OF PELLETS


07/01/2020 16:26:23
9502

Recommended articles

The secrets of the production of pellets. How to produce the pellet?

The secrets of the production of pellets. How to produce the pellet?

Wood pellet production has emerged as a prominent method for utilizing biomass, offering an eco-friendly solution for processing wood waste (such as sawdust, chips, woodchips, and bark) into a versatile product. This article delves into the key aspects of wood pellet production, providing insights into the process, factors influencing pellet quality, and optimization strategies.Advantages of Wood ..

06/01/2020
0
53958
Pełny cykl obróbki drewna do produkcji pelletu

Pełny cykl obróbki drewna do produkcji pelletu

Obecnie kwestią ekologii zajmuje się wielu specjalistów. Polski rynek również rozpoczął wprowadzanie urządzeń do produkcji stałego paliwa ekologicznego, które jest bezpieczniejsze, niż inne rodzaje paliwa. Ponadto zdecydowano się na przetwarzanie odpadów z drewna. Firmy, zajmujące się przemysłem drzewnym, mogą teraz generować dodatkowe dochody, wprowadzając sprzęt do produkcji pelletu drzewne..

25/03/2020
0
7402
MISTAKES WHEN WORKING WITH PELLET MILL / GRANULATOR

MISTAKES WHEN WORKING WITH PELLET MILL / GRANULATOR

Postanowiliśmy odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania użytkowników, które się pojawiają podczas pracy z peleciarką.A więc jakie błędy można popełnić:1. Nieodpowiednia wilgotność surowca (zbyt wysoka lub niska wilgotność); 2. Nieprawidłowo dobrana matryca do określonego rodzaju surowca;3. Nieprawidłowe ustawienie odstępu między matrycą a rolkami;4. Nieprawidłowo dobrana moc peleciark..

06/04/2020
0
8308